0 1 min 1 rok

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Dzisiaj w Gostycynie nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego. Wręczenie odbyło się na terenie „Borowiackiego WIGORU”.


mrf.