0 1 min 3 miesiące

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” było rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.

W jego ramach dofinansowanie otrzymały projekty, które wspierają integrację międzypokoleniową opartą na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz promują uczenie się przez całe życie i kształtowanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym.

W projekcie udział wzięła Szkoła Podstawowa w Bysławiu.


(red.)