KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CIESZY SIĘ DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ

Estimated read time 2 min read

Tucholska policja zaczyna wstępne podsumowanie zgłoszeń odnotowanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2022 roku. Za pośrednictwem tej platformy przekazano 468 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów. Cieszy fakt, że mieszkańcy powiatu tucholskiego chętnie korzystają z tego narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest internetową platformą służącą do wymiany informacji lokalnej społeczności z Policją. Za jej pomocą można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w danej okolicy, które Policja będzie weryfikować. W naniesionym zagrożeniu istnieje możliwość dodania opisu oraz zdjęć, które z pewnością pomogą w dokładnej weryfikacji zgłoszenia. Co ważne, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.

Do 20 grudnia 2022 roku mieszkańcy powiatu tucholskiego za pośrednictwem elektronicznej mapy przekazali 468 sygnałów, które według nich są niebezpieczne. Po weryfikacji, policjanci potwierdzili i wyeliminowali 141 zgłoszeń. W całym roku 2021 naniesionych zagrożeń na mapę było 288.  Cieszy fakt, że zainteresowanie Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu tucholskiego, wzrasta.

Najczęstszymi kategoriami zgłaszanymi przez obywateli (z wyłączeniem ruchu drogowego) na terenie powiatu tucholskiego były:

  • Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
  • Wałęsające się bezpańskie psy,
  • Akty wandalizmu.
  • Z kolei spośród przypadków dotyczących ruchu drogowego, najbardziej newralgicznymi zagrożeniami wskazanymi przez mieszkańców były:
  • Przekraczanie prędkości,
  • Nieprawidłowe parkowanie,
  • Niewłaściwa infrastruktura.

(red.)

KPP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza