0 1 min 1 rok

Materiał informacyjny na XLVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 24.02.2023 r w (piątek) o godz. 8.30 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla  samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu w Tucholskim Związku Powiatowo – Gminnym.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Tucholskiego.
  10. Zamknięcie sesji.

(red.)