KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADY W SZACHACH DRUŻYNOWYCH Fojutowo 2023, woj. kujawsko-pomorskie

Estimated read time 6 min read

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKICH

IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADY

W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

Fojutowo 2023, woj. kujawsko-pomorskie


 

 1. CELE
 • Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym.
 • Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach szkół.
 • Rozwijanie zainteresowania szachami jako formą spędzania czasu wolnego.
 1. ORGANIZATORZY
 • Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Fundacja „Zagrajmy razem”

 

 1. Miejsce i termin zawodów:

Zawody zostaną rozegrane w Zajeździe Fojutowo, Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd  , województwo kujawsko-pomorskie; w terminach:

 • Licealiada: 19-22.04.2023.
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 25-28.04.2023.
 • Igrzyska Dzieci: 25-28.04.2023.
 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn poprzez portal srs.szs.pl oraz załącznik nr 1 na adres mail goskateam2111@wp.pl

 

Licealiada – Zgłoszenia przez SRS do dnia 12.04.2023. Przyjazd w dniu 19.04.2023 od godz. 15:00, odprawa techniczna o godz. 20:30

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Zgłoszenia prze SRS do dnia 18.04.2023.  Przyjazd w dniu 25.04.2023 od godz. 15:00, odprawa techniczna o godz. 20:30

Igrzyska Dzieci – Zgłoszenia przez SRS do dnia 18.04.2023. Przyjazd w dniu 25.04.2023 od godz. 15:00, odprawa techniczna o godz. 20:30

 

Bliższych informacji udziela: Andrzej Leśniak 506913301, Małgorzata Szopińska 608083133

 

 1. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie chodzący do jednej szkoły:

– Igrzyska Dzieci /rocznik 2010 i młodsi/

– Igrzyska Młodzieży Szkolnej /rocznik 2008 -2009/

– Licealiada /rocznik 2003 i młodsi/

uczęszczający do tej samej szkoły co najmniej od 30 września 2022 r., po uprzednim zgłoszeniu przez system srs oraz przedstawieniu aktualnej legitymacji szkolnej.

Prawo do wystawienia drużyny mają szkoły, których reprezentacje zajęły 1 miejsce podczas i rozgrywek wojewódzkich w roku szkolnym 2022/2023 w stosownych kategoriach a w przypadku rezygnacji uprawnionych, drużyny które zajęły kolejne miejsca.

W sportowo uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić więcej drużyn z danego województwa.

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund lub systemem kołowym. Drużyna szkolna w każdej kategorii wiekowej składać się będzie z  4 zawodników – 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczyny (szachownica 4).

Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna,  jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej. Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach). Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

 

 1. TEMPO I PRZEPISY GRY

Tempo gry  – 15 minut plus 10 sekund na ruch dla zawodnika.

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach  z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 

 1. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

Wyniki partii oceniane są następująco:  wygrana – 1 p., remis – 0,5 p., przegrana – 0 p.

Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu – 2 p., remis – 1 p., przegrana – 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno:

– punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)

– wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski)

– wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)

– wynik bezpośredniego spotkania,

– lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach

O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia ) decyduje dodatkowy mecz z tempem 10 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu lepszy wynik na pierwszej i kolejnych szachownicach premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.

W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy duży i 50% punktów małych możliwych do zdobycia w meczu.

 

 1. OPŁATA STARTOWA

Startowe w zawodach w wysokości 100 zł od drużyny  należy wpłacić  przelewem na konto: 67 1240 6481 1111 0010 7701 3692 

Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Czerkaska 8,    85-641 Bydgoszcz

 

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 

Zajazd Fojutowo                                                                                                                                              Fojutowo 7a
89-504 Legbąd

zajazd-fojutowo.pl

Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia prosimy przesłać na email:  andrzej.075@o2.pl

 

Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3 z łazienką , apartamenty 4-5 osobowe(dwie oddzielne sypialnie , salon i łazienka), domki 6-7 osobowe (3 oddzielne sypialnie, salon i łazienka) wyżywienie od kolacji pierwszego dnia do obiadu w dniu wyjazdu. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 510 zł (za cały pobyt 3 doby).

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na konto:

67 1240 6481 1111 0010 7701 3692 

Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Czerkaska 8,    85-641 Bydgoszcz

 

 Opis: województwo, kategoria wiekowa, szachy ogólnopolskie

 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Sześć najlepszych drużyn otrzyma puchary.
 • Trzy najlepsze drużyny otrzyma medale i nagrody rzeczowe.
 • Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary.
 • Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.
 1. SPRAWY RÓŻNE
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.
 • W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować ze sobą, z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
 • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
 • Za zdolność zawodników do startu w zawodach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.
 • Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

 

 1. Dodatkowe informacje

Turniej szachów błyskawicznych, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dla wszystkich uczestników możliwość korzystania z bezpłatnych atrakcji ośrodka m.in. plac zabaw, boisko do gier zespołowych.

W ośrodku dostępne są także płatne atrakcje m.in. kryty  basen , sauny, jacuzzi, wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Atrakcje Zajazd Fojutowo (zajazd-fojutowo.pl)

 

 

Załącznik nr 1 (scan) przesłać na adres e-mailowy organizatora goskateam2111@wp.pl

 

Licealiada do 14.04.2023

IMS do 21.04.2023

ID do 21.04.2023

 

 

 

 

 

 

HARMANOGRAM ROZGRYWEK

SZACHY – LICEALIADA

Fojutowo 19-22.04.2023 roku

 

19.04.2023

 

Odprawa techniczna                         20:30

 

20.04.2023

 

RUNDA    1                                                          09:30
RUNDA    2                                                          10:45
RUNDA    3                                                          12:00
RUNDA    4                                                    15:00

 

21.04.2023

 

RUNDA   5                                                          09:30

RUNDA   6                                                           10:45
RUNDA   7                                                           12:00

RUNDA   8                                                           15:00

RUNDA   9                                                           16:15

 

22.04.2023

 

RUNDA   10                                                        09:00

RUNDA   11                                                        10:15

Zakończenie turnieju                                         12:30

 

Dnia 20.04. 2023  – turniej szachów błyskawicznych(godzina zostanie podana na odprawie technicznej)

 

HARMANOGRAM ROZGRYWEK

SZACHY – IGRZYSZKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ , IGRZYSKA DZIECI

Fojutowo 25-28.04.2023 roku

 

 

25.04.2023

 

Odprawa techniczna                         20:30

 

26.04.2023

 

RUNDA    1                                                          09:30
RUNDA    2                                                          10:45
RUNDA    3                                                          12:00
RUNDA    4                                                    15:00

 

27.04.2023

 

RUNDA   5                                                           09:30

RUNDA   6                                                           10:45
RUNDA   7                                                           12:00

RUNDA   8                                                           15:00

RUNDA   9                                                           16:15

 

28.04.2023

 

RUNDA   10                                                        09:00

RUNDA   11                                                        10:15

Zakończenie turnieju                                         12:30

 

Dnia 26.04. 2023  – turniej szachów błyskawicznych(godzina zostanie podana na odprawie technicznej)

 

ZAŁĄCZNIK 1)

 

 

Pełna Nazwa Szkoły / telefon kontaktowy

 

 

 

Uczestnicy Trener/kierowca Razem
Dziewczęta Chłopcy Kobieta Mężczyzna

 

 

 

Podpis opiekuna/trenera                                                           Pieczątka szkoły

Podpis dyrektora szkoły

 


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza