Ciepło z ziemi w Powiecie Tucholskim?

Estimated read time 2 min read

Ten temat nie jest czymś nowym, bo za kadencji starosty pana Piotra Mówińskiego były tendencje, aby zainteresować się zagadnieniem, zwłaszcza, że Tuchola to jedno z ciekawszych miejsc na mapie w zakresie geotermii. Skąd ta wiedza? Dzięki publikacjom kościelnym, podpartych solidnymi materiałami geologicznymi, do których TOKiS miał dostęp kilkanaście lat temu.

W dniach 25–27.04.2023 r. Powiat Tucholski uczestniczył w szkoleniu pt. „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” zorganizowanym przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajową Agencję Energii Islandii.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Anna Nitka, po krótkim wprowadzeniu do idei i zasad działania energii geotermalnej, zapoznała się islandzkimi doświadczeniami, technologiami i dobrymi praktykami w zakresie ciepłownictwa geotermalnego, w tym z zasadami wspierania jego rozwoju przez administrację rządową.

Prezentowane były najlepsze praktyki geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w zakresie wybranych technologii oraz inżynierii, jak też przykładowe zastosowania energii geotermalnej do bezemisyjnego ciepłownictwa w Islandii – jako zalecane praktyki dla Polski. Nie zabrakło też dotychczasowych polskich doświadczeń, technologii i dobrych praktyk zastosowania energii geotermalnej w ciepłownictwie, jak też przykładów innowacyjnego zastosowania geotermii w Islandii i w Polsce. Program uzupełniły wizyty techniczne w wybranych instalacjach geotermalnych w Mszczonowie, Sochaczewie i okolicach.

Warto wiedzieć, że zastosowanie geotermii nie jest tanie. Próbne odwierty kosztują wiele milionów złotych, nie gwarantując sukcesu. Pozyskanie energii z geotermii także generuje wysokie koszty. Podstawową zaletą geotermii jest jednak odporność na kryzys energetyczny, zaspakajanie lokalnie własnych potrzeb energetycznych, możliwość rozwoju nowych dziedzin turystyki, rolnictwa czy przemysłu. Dobrze przemyślana inwestycja w geotermię może więc stanowić silny impuls rozwojowy – szczególnie w połączeniu z zewnętrznym finansowaniem ze środków krajowych lub innych.

Więcej informacji tutaj


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza