0 2 min 11 miesięcy

Przypomnijmy sobie kilka faktów. TO NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII TUCHOLI!

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Melbud S.A. z Grudziądza i Ekowodrol Sp. z o.o. z Koszalina.

Wartość zadania wynosi 51 008 246,26 zł, natomiast całego projektu 59 251 680,72 zł. Jest ono dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” w kwocie 30 688 748,66 zł.

Oczywiście cyferki odrobinę się zmieniły ze względu na inflację, ale…

…kolejny raport fotograficzny z palcu budowy.


(red.)