Na rzecz ochrony środowiska

Estimated read time 2 min read

Dzisiaj (5 czerwca) obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Tegorocznym hasłem przewodnim, wzywającym do próby rozwiązania problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, jest „beat plastic pollution”. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja poruszająca temat gospodarki odpadami.

W spotkaniu wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz radni województwa Tadeusz Pogoda i Adam Banaszak.

Odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe stanowią 80 proc. wszystkich odpadów w Kujawsko-Pomorskiem i w kraju.

– Zależy nam na tym, żeby odpady były odpowiednio segregowane i przetwarzane, a jak najwięcej śmieci zostało powtórnie wykorzystanych. Pierwszym ogniwem tych działań są gospodarstwa domowe, w którym każdy z nas może rozpocząć selekcję śmieci. W ten sposób wszyscy przyczynimy się do poprawy stanu środowiska naturalnego. To będzie nasz mały wkład do globalnej walki z wielkim światowym problem, jakim są odpady – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

Podczas dzisiejszej konferencji, w której uczestniczą przedstawiciele kujawsko-pomorskich gmin, przedstawione zostaną m.in. plany i realizacja gospodarki odpadami w naszym województwie, możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu.

W naszym nowym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na inwestycje i działania szkoleniowo-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami przeznaczymy blisko 20 mln euro. Łączna pula na szeroko rozumianą ochronę środowiska (m.in. odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i gospodarkę wodno-ściekową) wynosi blisko 375 mln euro.


(red.)

Mat. nadesłane.

 fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza