0 3 min 10 miesięcy

Uruchomiono kolejne inwestycje drogowe. Wczoraj (14 kwietnia) w Bladowie k/Tucholi w obecności wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz radnych województwa Jacka Chmarzyńskiego i Marka Witkowskiego, podpisano umowy z wykonawcami przedsięwzięć modernizacyjnych o łącznej wartości 13 mln złotych.

– Na modernizację nawierzchni wojewódzkich tras i newralgicznych odcinków trafia w tym roku 150 mln złotych. Wszystkie tego typu zadania łączymy z odbudową poboczy, wykonaniem oświetlonych przejść dla pieszych, chodników i zatok autobusowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Umowy dotyczą odcinków:

  • Mrocza-Drzewianowo w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 243 (powiat nakielski, długość 2,0 km, wartość zadania 4,8 mln zł, wykonawca Redon). Będzie to pierwszy etap przebudowy ważnej drogi łączącej Mroczę w powiecie nakielskim z Koronowem. W tym roku planujemy też sfinalizowanie prac nad dokumentacją niezbędną do przebudowy dwóch kolejnych odcinków w rejonie Drzewianowa oraz Więzowna.  W poprzednich latach na trasie przebudowane zostały mosty w Byszewie oraz Drzewianowie.
  • Mąkowarsko-Pruszcz w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 237 (powiaty bydgoski i tucholski, długość 4  km, wartość zadania 7,9 mln zł). W poprzednich latach na tej trasie zmodernizowane zostały odcinki pomiędzy Gostycynem i Łyskowem. W porozumieniu z gminą Gostycyn planowana jest również budowa drogi rowerowej oraz ronda w Gostycynie przy skrzyżowaniu z ul. Pilską. W tym roku zlecono też remonty przepustów na dalszym odcinku drogi wojewódzkiej nr 237 z Tucholi w kierunku Czerska.

W dzisiejszym spotkaniu związanym z podpisaniem umów uczestniczyli także lokalni samorządowcy.

Na wszystkich modernizowanych trasach, poza położeniem nowej nawierzchni i poprawą odwodnienia, zaplanowaliśmy wiele dodatkowych robót:

  • odtworzenie poboczy
  • regulację istniejących skrzyżowań i zjazdów
  • odtworzenie rowów przydrożnych
  • odtworzenie oznakowania poziomego
  • wymianę oznakowania pionowego i słupków z odblaskami.

Zakończenie prac na wszystkich odcinkach planowane jest już w wakacje. Po odbiorach drogi będą objęte 5-letnią gwarancją.


(red.)

Urząd Marszałkowski