ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI minął 30 lipca

Estimated read time 3 min read

Handel ludźmi jest zbrodnią. To przestępstwo przeciwko wolności i życiu. To proceder, który uderza w godność, psychikę oraz prawa człowieka. 30 lipca w Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi warto przypomnieć, jak nie stać się ofiarą tego przestępstwa.

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa. Oznacza werbowanie, transportowanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób , z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy, wykorzystania słabości, wręczenie lub przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inna osobą, w celu wykorzystania.

Ponieważ każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, interesując się ofertami pracy, zwłaszcza za granicą, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które zminimalizują ryzyko stania się ofiarą tego przestępstwa:

 • upewnij się, że wybrany pracodawca istnieje (poprosić o adres, numer telefonu);
 • sprawdź, czy pośrednik działa legalnie;
 • uzyskaj informację, na jaką pomoc można liczyć ze strony pośrednika w razie niedotrzymania warunków umowy o pracę;
 • poproś o przygotowanie umowy o pracę w języku polskim i przed jej podpisaniem, przeczytaj dokument uważnie. W razie niejasności, zawsze poproś o wyjaśnienie;
 • sprawdź ważność swojego paszportu;
 • zabierz wszelkie potrzebne pozwolenia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 • ubezpiecz się, jeżeli nie gwarantuje tego pracodawca (w takiej sytuacji sprawdź przepisy prawa pracy pod kątem obowiązków pracodawcy);
 • poproś pośrednika o pokwitowanie w przypadku przekazania pieniędzy np. na bilet;
 • wykonaj kserokopie dokumentów – paszportu, dowodu osobistego, pozwolenia, umowy o pracę, wizy (jeżeli w danym kraju jest wymagana) – i pozostaw je osobom bliskim;
 • zostaw najbliższym adres i numer telefonu pracodawcy;
 • ustal z bliskimi częstotliwość kontaktów oraz hasło, które posłuży w sytuacji zagrożenia oraz braku możliwości swobodnej rozmowy;
 • przed wyjazdem zapoznaj się z adresami i numerami telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego planowany jest wyjazd.

W przypadku podejrzenia, że mogłeś stać się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak lokalne organy ścigania, organizacje społeczne lub linie wsparcia dla ofiar pracy przymusowej, które będą w stanie udzielić Ci pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji.

Warto zwrócić się do ekspertów Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Uzyskasz tam informacje, konsultacje prawne i wsparcie w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 22 628 01 20emailkcik@strada.org.pl.

O pomoc możesz zwrócić się również do Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – La Strada. Po pomoc do pracowników fundacji można zwrócić się telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 22 628 99 99emailstrada@strada.org.pl. Poradnik i wiele cennych wskazówek związanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granicę, znaleźć można m.in. na rządowym Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Przydatne linki:


(red.)

Mat. policyjne.

KPP Tuchola

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza