Trwają prace związane z „Budową centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie

Estimated read time 2 min read

Rozpoczęto prace związane z „Budową centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna)”.

„To jedno z kilku zadań, które obecnie jest realizowane i na które samorząd otrzymał wysokie, bo aż 95-procentowe dofinansowanie ze środków rządowych. Mieszkańcy sołectwa Legbąd na czele z dyrektorką szkoły panią Barbarą Drewczyńską i radnymi z tego okręgu od lat zabiegali o budowę boiska sportowego. Dzisiaj to marzenie się spełnia, bo powstaje nie tylko boisko, ale cały kompleks sportowo-rekreacyjny. Gdyby nie środki z zewnątrz, samorząd nie poradziłby sobie z tym zadaniem.

W pierwszym etapie zbudowana została kanalizacja deszczowa. Projekt przewidział zabudowę układu trzech niezależnych kolektorów z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z trzech zlewni cząstkowych. Wody opadowe z terenu inwestycji, projektowaną siecią kanalizacji deszczowej, zostały odprowadzone do gruntu za pomocą zabudowanych zbiorników ze skrzyń retencyjno–rozsączających zlokalizowanych w pasie drogi gminnej.

Wartość inwestycji wynosi 2 999 615,59 zł brutto. A termin realizacji to 15 miesięcy od podpisania umowy (24.10.2022 r.).

To jedno z zadań, na które gmina Tuchola pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą inwestycji jest firma AB Factor Andrzej Borowski z Bydgoszczy.

Oczywiście na miejscu był TOKiS-PRESS TV NEWS i wycelował swoje obiektywy.

Galeria – ziemia

Galeria dron1

Galeria dron 2


(red.)

Fot. mrf.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza