IX POWIATOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA „WIDZIMY, REAGUJEMY, PRZECIWDZIAŁAMY”

Estimated read time 6 min read

Ta konferencja od lat wpisywała się w krajobraz najciekawszych inicjatyw o tak wielkim zasięgu. W tym roku odbędzie również i to już dziewiąty raz!

Cel jest szczytny, a prelegenci są specjalistami w swoich dziedzinach, tematem nadrzędnym jest oczywiście bezpieczeństwo. Jak będzie przebiegała tegoroczna edycja? Oto „rozkład jazdy”.

 

 

IX POWIATOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
„WIDZIMY, REAGUJEMY, PRZECIWDZIAŁAMY”

5 – 6 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Zajazd Fojutowo, Fojutowo 7a, 89-504 Legbąd

I dzień: 05.10.2023 r.

8.30 – 9.30      zakwaterowanie*, serwis kawowy dostępny przez cały dzień

9.30 – 9.45      rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości – Michał Mróz – Starosta Tucholski oraz Anna Goźlińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi

9.45 – 11.15     „System przeciwdziałania przemocy domowej: prawa i obowiązki dla instytucji i służb wynikające z nowelizacji ustawy” – Beata Sulima i Anna Kuczora – Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

11.15 – 13.15  „Gdzie są granice – molestowanie seksualne okiem psychologa policyjnego” – podinsp. Beata Wieczorek oraz podinsp. Jolanta Iwaszko – Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

13.30 – 14.45  obiad i kawa

14.45 – 16.30  „Praktyczne aspekty współpracy ze środkami masowego przekazu,
jak odpowiadać na pytania, aby uniknąć kryzysu”
– st. bryg.  w st. spocz. Paweł Frątczak – były rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

16.30 – 18.00  „Oddziaływania wobec osób stosujących zachowania przemocoweaspekty praktyczne” – kom. w st. spocz. Marek Kolinski

19.00   obiadokolacja

 

II dzień: 06.10.2023 r.

8.00 – 9.00      śniadanie

9.00 – 11.00     „Jessica Jones w obliczu psychologicznych skutków przemocy seksualnej” Michał Siromski – Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

11.00 – 11.30   przerwa kawowa

11.30 – 13.30  Praca warsztatowa w II grupach: „Wzmacnianie potencjału i budowanie zasobów – trening psychologiczny”:

I grupa: Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie, trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w Warszawie

II grupa: Elżbieta Jasek – Trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Specjalista ds. opieki nad pacjentem
w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży

13.30 – zakończenie konferencji i obiad

 

*zakwaterowanie rano lub przed obiadem: w miarę dostępności pokoi

 

 

 

 

Małgorzata Wojnowska: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Rekomendowana trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w Warszawie (numer rekomendacji 326), mgr pedagogiki,  socjoterapeutka i terapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka treningu zastępowania agresji, kinezjolog edukacyjny II stopnia, animatorka pedagogiki zabawy, coach i doradca nauczycieli, dyrektorów szkół
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i procesowego wspomagania.

Wykładowca na studiach podyplomowych, doświadczony szkoleniowiec (treningi interpersonalne, warsztaty umiejętności społecznych, interpersonalnych, wychowawczych, warsztat socjoterapeutyczny, warsztat pracy z rodzicami i rodziną, warsztat pracy w kontakcie indywidualnym, organizacja procesu terapeutycznego, praca z dziećmi i młodzieżą
z zaburzeniami zachowania, konflikty i ich rozwiązywanie, coaching i tutoring, praca nad problemami w zachowaniu dzieci i młodzieży czyli przyjazna terapia behawioralna, mediacje
i negocjacje w szkole, radzenie sobie ze stresem, transakcje i dialog w komunikacji interpersonalnej, dialog motywujący, rozwijanie potencjału i budowanie zasobów, psychologia pozytywna).

Współorganizatorka z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w Warszawie dwóch edycji Szkoły Trenerów dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych.

Praktyk prowadzący w szkołach zajęcia socjoterapeutyczne i treningi zastępowania agresji dla  dzieci  i młodzieży.

Superwizorka socjoterapeutów, rodzin zastępczych oraz osób ubiegających
się o rekomendacje trenerskie I stopnia.

Współautorka wielu koncepcji i programów szkoleniowych w zakresie edukacji, socjoterapii, przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie we wspieraniu ludzi w rozwoju i tworzeniu koncepcji merytorycznych.

 

Elżbieta Jasek:

Specjalista ds. opieki nad pacjentem w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Wieloletni dyrektor Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzemesznie.

Trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie,
mgr pedagogiki,  specjalistka z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Ponadto socjoterapeutka i terapeutka poznawczo-behawioralna, kinezjolog edukacyjny II stopnia, animatorka pedagogiki zabawy, doradca dyrektorów szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, procesowego wspomagania i edukacji włączającej.

Wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium i doświadczony szkoleniowiec.

Praktyk prowadzący w szkołach zajęcia socjoterapeutyczne i treningi umiejętności społecznych.

Współautorka wielu koncepcji i programów szkoleniowych w zakresie pomocy społecznej,  edukacji, socjoterapii i wychowania.

Kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie we wspieraniu ludzi w rozwoju i tworzeniu koncepcji merytorycznych.

 

 

kom. w st. spocz. Marek Kolinski:

Doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzi od wielu lat oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prowadził programy korekcyjno-edukacyjne w powiatach: bydgoskim, inowrocławskim, mogileńskim i żnińskim.

Był inicjatorem wielu specjalistycznych szkoleń dla policjantów i przedstawicieli innych służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Laureat „Złotego Telefonu” – wyróżnienia przyznawanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej.

Przez blisko dwadzieścia lat pełnił funkcję sądowego kuratora społecznego w Zespole Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Zawodowo był związany z Policją. Służbę zakończył w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w stopniu komisarza. Przez ostatnich kilkanaście lat służby pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”. Uczestniczył w pracach zespołów, powoływanych przez Komendanta Głównego Policji w celu opracowywania katalogu działań, podejmowanych przez tą formację w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nadzorował również zagadnienia związanie
z przeciwdziałaniem przestępczości nieletnich i podejmowaniem działań na rzecz przeciwdziałania przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym.

Podczas swojej kariery zawodowej współpracował z Kuratorium Oświaty, Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ośrodkami pomocy społecznej i przedstawicielami innych służb, podejmujących działania w obszarze jego obowiązków służbowych.

 

Oczywiście TOKiS-PRESS TV NEWS zapowiada szeroką relację tekstową, fotograficzną i filmową z tego ważnego spotkania.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza