Gmina Tuchola pozyskała środki na remonty zabytkowych budynków

Estimated read time 2 min read

Gmina Tuchola zdobyła kolejne dofinansowanie. Tym razem na niezbędne remonty zabytkowych budynków.

450 tysięcy złotych otrzymał nasz samorząd na realizację projektu pn. „Renowacja zabytków położonych w Tucholi przy pl. Zamkowym 1 (Urząd Miejski) i ul. Chojnickiej 27 (kamienica mieszkalna)”. To wynik drugiego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

„Budynki, o których mowa w projekcie, to reprezentacyjne obiekty położone na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej A. Bardzo zależy nam na utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym, aby przez kolejne dziesięciolecia mogły być wykorzystywane na potrzeby naszych mieszkańców. Poza tym są też bezcenną wartością historyczną” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Budynek Urzędu Miejskiego w Tucholi, dzięki inwestycjom zarządcy, jest obecnie w dobrym stanie technicznym. Niezbędnych napraw wymaga jednak pokrycie dachowe. Planowane jest również całkowite odtworzenie okien i ościeżnic znajdujących się w sali obrad Rady Miejskiej w Tucholi oraz w strefie strychowej budynku za względu na nieszczelności i zawilgocenia stref okiennych. Ze względu na występujące zawilgocenie piwnic konieczne jest również zaizolowanie fundamentów zabytku od strony przepływającej w pobliżu strugi.

W bardzo złym stanie technicznym jest z kolei budynek kamienicy mieszkalnej. Gmina Tuchola stała się jego właścicielem w 2019 roku. Wcześniej, przez wiele lat realizowano tu tylko najbardziej potrzebne bieżące prace remontowe. Budynek pochodzi z końca XIX wieku, jest położony na rozwidleniu dróg, a zatem w naturalny sposób eksponowany.

Wykonane zostaną tu najpilniejsze prace związane z odnowieniem, odtworzeniem bądź uzupełnieniem substancji budynku. Jest to o tyle istotne, iż pełni on funkcje mieszkalne dla kilku tucholskich rodzin.

Inwestycje są planowane do wykonania w 2024 r.


(red.)

tuchola.pl

Fot. Mariusz R.Fryckowski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza