Konsultacje projektu programu współpracy powiatu tucholskiego z organizacjami pozarządowymi

Estimated read time 1 min read

Od 5 października września do 27 października trwają otwarte konsultacje, w których organizacje pozarządowe mogą zgłosić swoje uwagi do programu współpracy Powiatu Tucholskiego z NGO na rok 2024.

Program ten, opracowany wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego, będzie stanowił podstawę do ogłaszania konkursów dotacyjnych, organizacji wspólnych wydarzeń, użyczania pomieszczeń, czy też do realizacji innych działań Powiatu Tucholskiego, których odbiorcą, partnerem lub realizatorem będą organizacje społeczne. Zapraszamy wszystkie organizacje do zgłaszania uwag.

Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej, uwagi przyjmowanie są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@tuchola.pl lub pisemnie w wersji papierowej na adres:
Starostwo Powiatowe w Tucholi, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
Pomocniczy wzór formularza konsultacji
Projekt programu współpracy
Uchwała nr 281/483/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza