W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYSŁAWIU powstała KLASA Z DREWNA!

Estimated read time 2 min read

Las to niezwykłe miejsce, pełne tajemnic i piękna. Drewno, które pochodzi z lasów, jest nie tylko cennym surowcem, ale także symbolem ekologicznego stylu życia. Szkoły mają ogromny potencjał w promowaniu lasów oraz drewna, jako w pełni odnawialnego surowca. Dlatego Lasy Państwowe zaprosiły wszystkie szkoły do udziału w konkursie ” Klasa z drewna „. Jedną z tych, która wzięła udział w realizacji pomysłu jest SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSŁAWIU.

Celem konkursu było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Zachęcono szkoły do przedstawienia oryginalnych projektów, które będą promowały leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia szkoły.

„Klasa z Drewna” w Bysławiu lub inaczej: „Eko zakątek zaprasza od nasionka do drewna”, ma obecnie postać wiaty, która wymaga jeszcze dokończenia. Pamiętajmy o tym, że konkurs zakończył się wczoraj. Podłogę wiaty wypełni kostka brukowa, prócz tego powstanie ścieżka dydaktyczna z ławkami, tablicami edukacyjnymi, tablicami do gier terenowych. Wszystko to zapewni możliwość przeprowadzenia lekcji na świeżym powietrzu.

 


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza