OPPT Tucholi i Wąbrzeźna: współpraca i zaangażowanie

Estimated read time 4 min read

Jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania. Po zawarciu porozumień terytorialnych z partnerstwami zawiązanymi dla realizowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnych miast prezydenckich (MOF/ZIT), samorząd województwa przystąpił do podobnej procedury w odniesieniu do pozostałych obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (OPPT). Dziś (16 listopada) podpisane zostały kolejne dwie tego typu umowy – z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym i OPPT Wąbrzeźna.

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do:

– miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu)

– i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny).

Na mocy takich dokumentów – zawierających listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

– Partnerstwom OPPT daliśmy taką samą władzę decydowania o środkach unijnych, jak uczyniliśmy to w stosunku do ZIT-ów. Jestem przekonany, że wybrane przez nie projekty będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców i poprawiać jakość ich życia – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Cieszy także zaangażowanie lokalnych samorządów, które chętnie decydują się wspólnie realizować różnego rodzaju zadania. To istota mechanizmu polityki terytorialnej.

Tucholski Związek Powiatowo-Gminny zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice oraz Miasto i Gmina Tuchola. Wartość alokacji to 10,3 mln euro, na liście przedsięwzięć priorytetowych są 32 pozycje.

– Przygotowaliśmy m.in. projekty dotyczące efektywności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz zadania prowadzące do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W planach jest także wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Chojnice z Tucholą, co zwiększy atrakcyjność Borów Tucholskich i samej Tucholi oraz wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu. To zadanie zostanie zrealizowane we współpracy gminy Kęsowo z gminą Tuchola – powiedział przed podpisaniem umowy wójt gminy Kęsowo Radosław Januszewski, prezes zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Lista projektów priorytetowych OPPT Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego

Stowarzyszenie OPPT Wąbrzeźna zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk i gmina Miasta Wąbrzeźna. Wartość alokacji to 6,7 mln euro, lista przedsięwzięć priorytetowych obejmuje 21 pozycji.

– Dostępne środki wykorzystamy w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej m.in. na rozwój kształcenia ponadpodstawowego i ochronę zdrowia. To zadania łączące gminy, istotne dla mieszkańców całego powiatu – podkreślił starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, prezes stowarzyszenia OPPT Wąbrzeźna.

Lista przedsięwzięć priorytetowych OPPT Wąbrzeźna

W imieniu samorządu województwa umowy podpisali marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa, ze strony partnerstw OPPT wójt gminy Kęsowo Radosław Januszewski (OPPT Tucholi) oraz starosta Krzysztof Maćkiewicz i wójt gminy Ryńsk Władysław Józef Łukasik (OPPT Wąbrzeźna). W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Książki Krzysztof Zieliński, wójt gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski i reprezentująca Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Anna Wetzel.

Wcześniej umowy dotyczące alokacji środków w ramach polityki terytorialnej zawarły z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT InowrocławiaStowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) ToruniaStowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) WłocławkaStowarzyszenie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Grudziądza oraz Stowarzyszenia OPPT Powiatu Grudziądzkiego i OPPT Żnina.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza