PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Estimated read time 2 min read

Wszyscy mieszkańcy gminy Tuchola są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. W naszej gminie dodatkowo jako wydzieloną frakcję zbierany jest także popiół.

Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, a nie można ich już posegregować, powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (jako pozostałości po segregacji).

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy o rzetelną segregację odpadów, tak aby w workach/pojemnikach na odpady znajdowały się wyłącznie odpady danej frakcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jako gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko. Jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w domu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Tuchola do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”, która w prosty i przejrzysty dla użytkownika sposób poinformuje, kiedy nastąpi odbiór odpadów z danej nieruchomości.

Aplikacja pomaga również prawidłowo segregować odpady. Ponadto można w niej znaleźć m.in. informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK oraz miejsca i godziny urzędowania aptek na terenie miasta Tuchola wraz z punktem odbioru przeterminowanych leków.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady segregacji.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza