Pamięci prof. dra hab. Jerzego Kmiecińskiego – inicjatora badań archeologicznych w GRODZISKU RACIĄŻ

Estimated read time 3 min read

Niestety, o tej uroczystości nas nie poinformowano, a szkoda, bo dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci (5.12) prof. dra hab. Jerzego Kmiecińskiego odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową, która widnieje na murze przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Raciążu.

Inicjatorem takiej formy upamiętnienia zasłużonego dla raciąskiego grodziska naukowca jest burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

W uroczystości wzięło udział szerokie grono archeologów. Wśród nich prof. Marek Olędzki, dr Michał Klonowski i Aleksander Andrzejewski z Uniwersytetu Łódzkiego, a także prof. Mariusz Mielczarek z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Obecna była również żona śp. profesora Elżbieta Kmiecińska.

Wśród gości znaleźli się też: dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach Marcin Synak, autorzy monografii Raciąża i okolic, a zarazem członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Raciąż prof. Włodzimierz Jastrzębski z małżonką, dr Jerzy Szwankowski, archeolodzy Krystyna Trzcińska i jej syn Łukasz Trzciński oraz Kazimierz Gierszewski, który współpracował z archeologami podczas prac badawczych.

„Bardzo się cieszę, że spotykamy się dziś, by upamiętnić niezwykle zasłużoną dla odkrywania historii średniowiecznego grodziska postać. To dzięki inicjatywie prof. Kmiecińskiego możemy poznać bogate dzieje pierwszego ośrodka administracyjnego w regionie oraz życie codzienne jego mieszkańców. Od kilkunastu lat szczycimy się też rekonstrukcją dawnego grodziska, która powstała dzięki przeprowadzonym na jego terenie pracom archeologicznym. Warty podkreślenia jest fakt, że to sztandarowa atrakcja turystyczna naszej gminy, wyróżniająca się przede wszystkim dziewiczymi zasobami przyrodniczymi, bez żadnych ingerencji w to naturalne środowisko. O popularności tego miejsca świadczą wizyty coraz większej liczby turystów, którzy chcą spędzać czas z dala od cywilizacji, poznając przy tym lokalną historię. Nie byłoby to możliwe bez wcześniej przeprowadzonych, szczegółowych badań archeologicznych. I w tym miejscu chcemy upamiętnić profesora Kmiecińskiego za jego ogromny wkład w odkrywanie dziejów średniowiecznego grodu” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski. 

Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie burmistrz i żona śp. profesora Elżbieta Kmiecińska.

„Mój mąż byłby z pewnością najszczęśliwszym człowiekiem, widząc, jaką pamiątkę mu tutaj stworzono. Pewnie patrzy na nas z góry z ogromną radością” – mówiła wzruszona żona Jerzego Kmiecińskiego.

Swoimi wspomnieniami o zasłużonym dla prac badawczych archeologu podzielili się również członkowie jego zespołu. Wskazywali przede wszystkim na fakt, że profesor wyjątkowo upodobał sobie małe ojczyzny. Odgrywały one w jego życiu bardzo ważną rolę. To im poświęcał wiele uwagi w swoich badaniach. A jednym z najbardziej ukochanych stał się właśnie raciąski zakątek w Borach Tucholskich.

Zresztą ogromnym sentymentem darzą do dziś to miejsce również łódzcy archeolodzy. Jak podkreślali podczas uroczystości, przyjeżdżają tu z wielką radością, bo czas, jaki spędzili podczas wieloletnich badań, był wypełniony niezapomnianymi przeżyciami wśród życzliwych mieszkańców Raciąża i okolic.

Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż i Szkołę Podstawową w Raciążu.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza