Nowa przestrzeń toruńskiego CSW

Estimated read time 2 min read

Multimedialne pracownie, sale edukacyjne i funkcjonalne magazyny do przechowywania dzieł sztuki znalazły się w nowo powstałej części współprowadzonego przez samorząd województwa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. W uroczystym otwarciu uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

– Zakończona inwestycja zdecydowanie poszerzy możliwości toruńskiego centrum. Brakowało tu części edukacyjnej, warsztatowej, a przede wszystkim magazynowej – podkreślił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Dobudowana do budynku głównego część ma cztery kondygnacje i łączną powierzchnię 1500 metrów kwadratowych. Na parterze znalazły się magazyn studyjny z pomieszczeniem przeładunkowym i multimedialna sala warsztatowa, w której będą odbywały się m.in. zajęcia filmowe, fotograficzne i projektowania graficznego. Przestrzeń edukacyjna do zajęć artystycznych zajęła piętro pierwsze. W nowej części centrum znalazły się także pomieszczenia biurowe, ciemnia fotograficzna oraz zaplecze gospodarcze. W ramach projektu zakupiono także wyposażenie służące m.in. oświetleniu i prezentacji dzieł sztuki.

Wartość zadania przekroczyła 20 mln złotych, blisko 14 mln złotych to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Główny budynek Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” powstał w 2008 roku przy wsparciu unijnym poprzedniej perspektywy RPO 2007-2013.


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza