0 1 min 2 miesiące

19 lutego Zarząd Powiatu Tucholskiego spotkał się z Iwoną Karolewską, Posłanką na Sejm RP oraz z Tadeuszem Pogodą – radnym wojewódzkim, przewodniczącym Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

Tematem roboczych rozmów były potrzeby naszego powiatu oraz możliwości ich zaspokojenia w porozumieniu z województwem oraz w oparciu o środki krajowe. Spotkanie miało charakter roboczy, stanowiło ono wstęp do dalszych rozmów i do ścisłej współpracy w przyszłości.


(RED.)

tucholski.pl