Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Estimated read time 1 min read

W związku z ogłoszonym przez Powiat Tucholski konkursem dotacyjnym nr 1/PFRON/2024 dla organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapraszamy przedstawicieli organizacji do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs.

Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji oraz ocena ofert konkursowych. Członkowie komisji muszą złożyć oświadczenie o bezstronności, zgodnie z art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca 2024 r. na adres e-mail powiat@tucholski.pl lub pisemnie (osobiście lub listownie) na adres WRLiFE, Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu, adres e-mail.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza