Trwają prace przy drodze powiatowej 1021C na odcinku Brzuchowo – Wielki Mędromierz

Estimated read time 1 min read

Przypomnijmy, jest to część dużego projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”, którego realizacja rozpoczęła się w roku minionym.

W ramach zadania wykonywane są:

1/ Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1012C w Wymysłowie – zadanie już zrealizowane. Wybudowano ok. 400 mb nowej nawierzchni.

2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C na odcinku Lińsk – przejazd kolejowy koło Wielkiego Gacna. Droga została poszerzona do 6 m. Pozostała jeszcze do położenia ostatnia warstwa asfaltu, część zjazdów na przyległe działki  oraz ciąg pieszo-rowerowy od Lińska do Brzozowych Błot. Długość zmodernizowanego  odcinka – 4880 mb.

3/ Modernizacji  drogi powiatowej 1021C Brzuchowo – Wielki Mędromierz – długość planowanej do modernizacji odcinka to prawie 1,8 km.

Całkowita wartość zadania wynosi  11 988 952,10 zł, w tym:

– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10 700 000,00 zł.

– dotacja – Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski 1 250 000,00 zł.

– wkład własny Powiatu Tucholskiego  w wysokości 38 952,10 zł.

Ostateczny termin odbioru prac przewidziany jest na lipiec 2024 r., jednakże Wykonawca firma SOLO DUO sp. z o.o. w Tucholi  planuje zakończyć prace w kwietniu br.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza