JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY – REAGUJ!

Estimated read time 1 min read

Gmina Tuchola od kilku lat uczestniczy w realizacji i finansowaniu zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”. Zostało ono dofinansowane ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stanowi jeden z celów Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Tuchola na lata 2023 – 2027.

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA

Zachęcamy do korzystania z darmowej pomocy w postaci telefonu zaufania, porad psychologicznych oraz prawnych poprzez działalność:

Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” Telefonicznego Pogotowia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej
tel. 800 154 030 czynny codziennie od 17:00 do 21:00 (numer bezpłatny), http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

W ramach zadania funkcjonuje także poradnia internetowa pod adresem e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Ponadto w ramach zadania w dni robocze, w godzinach urzędowania, pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Wydziale Polityki Społecznej Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu udzielają informacji pod numerami telefonów: 503 101 201 oraz 56 621 25 20.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza