Agricola – Syn Ziemi: nagrodzą najlepszych

Estimated read time 2 min read

Wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych rolników, prezentacja aktywności kobiet w zakresie działalności gospodarczej i promowanie nowoczesnego rolnictwa to cele przyświecające organizatorom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agricola – Syn Ziemi. Na zgłoszenia Urząd Marszałkowski czeka do 15 maja.

– Ten konkurs jest nie tylko po to, by wyróżnić najlepszych rolników i zaangażowanych wiejskich społeczników, ale jest też formą podziękowania. Chylę czoło przed wszystkimi, którzy na co dzień trudzą się uprawą i hodowlą, którzy swoim wysiłkiem nie tylko dostarczają nam żywności, ale są też dobrym przykładem tego, jakim należy być człowiekiem. Zachęcam do zgłaszania kandydatur – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs adresowany jest do osób mieszkających i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 2 lata oraz kobiet, które prowadzą działalność zawodową i społeczną na terenach wiejskich naszego regionu.

Laureaci wyłonieni będą  w aż trzech kategoriach:

  • rolnictwo tradycyjne,
  • innowacje w rolnictwie,
  • kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie.

Kandydatury mogą zgłaszać samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurach Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Wykaz biur znajduje się pod adresem http://www.kpir.pl/index.php/biura-kpir

Informacji na temat konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. (056) 621-59-34, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl

Regulamin oraz formularze do pobrania (https://kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo/siegnij-po-uznanie-zdobadz-nagrode-w-konkursie-agricola-syn-ziemi/ 

Ubiegłorocznymi zwycięzcami byli przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kaniewie w powiecie włocławskim Danuta Jaskólska, producentka warzyw Renata Jędrzejczak ze Świątkowa w powiecie żnińskim i zajmujący się rolnictwem precyzyjnym właściciel 280-hektarowego gospodarstwa w Borku w powiecie włocławskim Mateusz Jaskólski. Zobacz Z nich kujawsko-pomorska wieś może być dumna


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza