Ścieżka pieszo-rowerowa w Piastoszynie

Estimated read time 1 min read

Trwa budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn. Do zakończenia prac zostało niewiele czasu, bowiem wykonawca, którym jest  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kozłowo, musi je zrealizować w  terminie do 14 maja br.

Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn”.

Wartość zadania: 550.952,59 zł

Dofinansowanie:

  • 440.762,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (80%)
  • 110.190,59 zł – dotacja celowa z Gminy Kęsowo (20%)

(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza