Młyn Energii – nowa marszałkowska instytucja kultury

Estimated read time 2 min read

Rusza kolejny etap rewitalizacji grudziądzkiego Młyna Górnego, w którym powstanie nowoczesna przestrzeń z myślą o kulturze, edukacji i wydarzeniach artystycznych. Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył dziś (3 czerwca) w uroczystości podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych. Koszt inwestycji przekracza 50 mln złotych.

– Rozpoczęcie samej inwestycji wymagało wielu prac przygotowawczych, wśród których były m.in. pilne działania ratunkowe i zabezpieczenie obiektu przed dalszą dewastacją oraz opracowanie koncepcji adaptacji młyna i programu prac konserwatorskich zabytku. Cieszę się, że ten oczekiwany przez mieszkańców projekt wchodzi w fazę realizacji – podkreślił marszałek Piotr Całbecki i podziękował za zaangażowanie także parlamentarzystom i lokalnym samorządowcom.

Podpisy pod umową złożyli dyrektor marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji (to ta instytucja będzie zarządzać grudziądzkim Młynem Energii) Małgorzata Sadowska-Rodziewicz oraz przedstawiciele toruńskiej spółki Firma Budowlana Fijałkowski – prezes Piotr Kubiaczyk i zastępca prezesa Hubert Fijałkowski. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański, prezydent miasta Maciej Glamowski i radny województwa Michał Czepek.

Rewitalizacja zabytkowego Młyna Górnego i powołanie do życia Młyna Energii – funkcjonującej tu instytucji kulturalno-edukacyjnej – to wspólna inicjatywa samorządu województwa i samorządu miejskiego Grudziądza. Misją powołanego do życia ośrodka będzie prezentacja i popularyzacja historii i dorobku kulturalnego miasta i regionu, a także popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, technologicznej i humanistycznej.

Wykonawca przejął dziś plac budowy, rozpocznie prace od robót porządkujących i zabezpieczających teren. Równolegle z pracami budowlanymi ogłaszane będą przetargi na wyposażenie obiektu. Otwarcie Młyna Energii zaplanowane jest na grudzień 2026. Inwestycja współfinansowana jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Ośrodek będzie jednym z czterech oddziałów marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji. (Pozostałe trzy to: koordynujące działalność dydaktyczną astrobaz w całym regionie Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu, powstająca w dziewiętnastowiecznym kompleksie budynków przy ulicy Brzeskiej Energia Włocławka i przyszłe Centrum Kultury i Edukacji Energia Inowrocławia.)


(red.)

Mat. partnera.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza