0 1 min 1 rok

Stan zaawansowania prac przy przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych: Czersk – Tleń oraz Byłyczek – Śliwice oceniał Członek Zarządu Powiatu Waldemar Kierzkowski w towarzystwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztofa Kocińskiego i radnego powiatowego Andrzeja Pruszaka. Inwestycja przebiega zgodnie z planem, całkowita kwota jej realizacji to 3.377.220,00 zł.


(red.)

tucholski.pl

Please follow and like us: