czw. Lip 2nd, 2020

KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO

2 min read

Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 25 maja br. w Starostwie Powiatowym w Tucholi przywrócona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw bezpośrednio w Referacie Komunikacji przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Interesantów pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z właściwą komórką organizacyjną w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie. Obsługa umówionych Interesantów odbywa się przy specjalnie zorganizowanym do tego celu stanowisku, które znajduje się w przy biurze podawczym urzędu. Jednocześnie informujemy, iż został uruchomiony punkt kasowy starostwa.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń pracowników oraz wywieszonych komunikatów przy wejściu głównym starostwa. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w urzędzie za pośrednictwem:

1) elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP,

2) poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawowe zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa dot. zagrożenia koronawirusem:

  • Po wejściu do budynku interesanci mają obowiązek zdezynfekować ręce.
  • Interesanci przebywający w urzędzie muszą stosować się do powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
  • Interesanci są wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.

Dane teleadresowe znajdują się przy wejściu głównym do Starostwa oraz na stronie
www urzędu pod linkiem: https://www.tucholski.pl/asp/kontakt,85,,1


Starosta Tucholski
Michał Mróz