1 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

1 min read

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W ramach dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty, odpowiadające Modułowi III:

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni) w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).

Na realizację projektów w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 15.000.000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych).

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – dodatkowy konkurs”) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook