24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

V sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read

V sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 13 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  IV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2014 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.
_____________________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook