21 października 2020

VI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
VI sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.


Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  V  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
  • sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
  • sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
  • informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie,
  • informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania członka Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

_________________

(red.)

Mat. nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook