21 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

VIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

VIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1.

 

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Wybór sekretarza  sesji.
 • 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej
 • 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z VII sesji.
 • 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 • 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 • 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2014r.
 • 1/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – odrębny materiał
 • 2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu
 • 3/ zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
 • 4/ informacja o stanie mienia jednostki – odrębny materiał
 • 5/ zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 • 6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2014r.
 • 7/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2014r.
 • 9. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola .
 • 1/ informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury
 • 2/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Tucholskiego Ośrodka Kultury za 2014r.
 • 3/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Tucholskiego Ośrodka Kultury
 • 4/ informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • 5/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014r.
 • 6/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • 7/ informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury
 • 8/ informacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Tucholi
 • 9/ program  obchodów 56 Dni Borów Tucholskich
 • 10/ wykaz świetlic wiejskich.
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Tuchola do Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Gminą Tuchola a Spółdzielnią Socjalną „Progres” w Tucholi na prowadzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor”.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.
 • 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi.
 • 16. Wolne wnioski.
 • 17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 • 18. Sprawy bieżące.
 • 19. Zakończenie.

Materiały sesyjne TUTAJ.

______________________

UMiG Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook