8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

kończy się wreszcie czas urlopów i ogólnego zastoju, a zaczyna praca, miejmy nadzieję, że z dobrymi skutkami dla społęczności naszego powiatu. Radni wyznaczyli sobie spotkanie.

XI sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
 1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  IX i X sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego lekarza Weterynarii.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2015 r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu rządowego przebudowy dróg lokalnych.
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie sesji.

___________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook