19 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

24 listopada 2017r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLI sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
 15. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 16. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Tuchola.
 17. Wolne wnioski.
 18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zakończenie.

Załączniki

———————————–
(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook