20 października 2020

XXXIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

Odbędzie się 30 października 2014 r. (czwartek) tradycyjnie o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

W porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego przewidziano: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2013/2014.
 9. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko – pomorskim.
 10. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictw kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków oraz w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.
_____________________
(red.)
bippowiat.tuchola.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook