27 października 2020

XXXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
XXXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 26 września 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.


Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXVII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Tucholskim.
 8. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Tucholskim.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. (dostarczono w odrębnym materiale).
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2014 r.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2014 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013  Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Edukacji Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2020”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych:  nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica,  nr 1110 C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019 C Przymuszewo – Drożdzienica (etap III)”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin w gminie Cekcyn w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąż w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo”  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śliwice na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola na zadanie pn. „Przebudowa połączenia drogowego centrum miasta Tucholi z drogą wojewódzką nr 240”  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie sesji.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook