Konkurs pn. „Po pierwsze Rodzina!”

Estimated read time 3 min read

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwiera drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. To projekt, w ramach którego organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać łącznie do 8,4 miliona zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br.

Pierwsza edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które w trzech turach złożyły ponad 350 wniosków. Dotacje o łącznej wartości ponad 8,6 miliona zł otrzymało 38 organizacji.

Na drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!” przeznaczyliśmy środki w wysokości 8,4 miliona złotych i ponownie zwracamy się z ofertą współpracy do organizacji trzeciego sektora, ponieważ uważamy, że jest to bardzo efektywny sposób działania na rzecz rodziny. Pierwsza edycja konkursu pokazała, że jest przestrzeń do skutecznej współpracy między instytucjami rządowymi a trzecim sektorem i chcemy ją rozwijać w drugiej edycji, ponieważ naszym wspólnym celem jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodzinydeklaruje Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Konkurs adresowany jest m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

W pierwszej edycji konkursu organizacje pozarządowe zgłosiły wiele dobrych projektów, które wspierają rodzinę i ten trend chcemy utrzymać też w drugiej edycji. Przedstawiciele trzeciego sektora są bardzo blisko bezpośrednich adresatów działań, co pozwala im dobrze rozpoznać ich potrzeby. To ważne, ponieważ na decyzję o zakładaniu rodziny mają wpływ nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również oczekiwania młodych ludzi i ich aspiracje. Dzięki programowi „Po pierwsze Rodzina!” możemy oddziaływać też na te obszary, kształtować postawy i budować pozytywny wizerunek rodziny.mówi wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Ogłoszenie realizacji drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” pokazuje, że takie inicjatywy mogą mieć charakter ciągły, co cieszy podwójnie, ponieważ zintensyfikowanie współpracy z ngo’sami jest jedną ze strategicznych rekomendacji wypracowanych przez Radę Rodziny. Patrząc na rezultaty pierwsze edycji konkursu, widzę, że możemy mieć realny wpływ na działania w obszarze rodziny– dodaje Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny.

W konkursie zostaną dofinansowane najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 000 zł do 1,5 miliona zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na 14 lipca – 31 grudnia 2021, natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2021 r.

Link do generatora zbierającego wnioski zostanie opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w dniu 9 kwietnia. Oferty konkursowe będą zbierane do 30 kwietnia br. do godz. 23.59. Braki formalne spowodują pozostawienie ofert bez dalszego rozpoznania, natomiast ocena merytoryczna będzie miała postać oceny punktowej i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 21 maja br. Wszystkie niezbędne informacje na temat udziału w drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” będzie można znaleźć w Regulaminie (publikacja na stronie www.gov.pl/web/rodzina, 9 kwietnia). Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl.


(red.)

gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza