Komunikat Starosty Tucholskiego

Estimated read time 5 min read

Na prośbę Starostwa Powiatowego przekazujemy komunikat:

Komunikat Starosty Tucholskiego

po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

odbytego w dniu 7 kwietnia 2021 r.

 

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi:

 

Szczepienia przeciwko COVID-19

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

 

 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

 1. Bo uratujesz komuś życie

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

 1. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

 1. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

 1. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

 1. Powrót do normalności oznacza:
 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

 

Mimo tego, że jesteś zaszczepiony

Zakładaj maseczkę!

Przestrzegaj zasady DDM !!!

Dystans Dezynfekcja Maseczka

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi:

Od 1 czerwca 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z ruchem drogowym m.in:

 1. Piesi będą mieli pierwszeństwo przed wejściem na pasy.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

 1. Zakaz używania komórek podczas przechodzenia przez jezdnię.

Piesi będą mieli zakaz używania telefonu komórkowego w trakcie korzystania z przejścia dla pieszych. Poza tym telefon komórkowy będzie musiał znajdować się w kieszeni w trakcie spaceru po jezdni czy torowisku. Piesi mają baczniej obserwować swoje otoczenie w trakcie przejścia przez jezdnię.

 1. Jazda na tzw. zderzaku. Koniec z tym!

Zmiany wprowadzają zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi:

 

Wypalanie traw i łąk

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem wśród niektórych rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Niestety, często trawy podpalane są przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież „dla zabawy”.

Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu.

Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby. Spalone zostają domy i lasy – ludzie często tracą dorobek całego życia.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE,
ALE TEŻ PRAWNIE NIEDOZWOLONE!

Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru lub zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

Wirus zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi przeprowadza kontrole wprowadzonych zasad bioasekuracji w celu minimalizacji wystąpienia HPAI.

W związku z powyższym przypomina się o obowiązujących środkach bioasekuracji m.in:

zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki

Jeśli hodujesz drób, na własne potrzeby to masz:

obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza