Wieś na weekend 2021

Estimated read time 2 min read
Sekretariat Regionalny KSOW ogłosił konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Konkurs dotyczy działania „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020” zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2020-2021.
Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie lub projekty sfinansowane z PROW 2014-2020.
Imprezy mają się odbyć pomiędzy 12 czerwca 2021 r. do 10 października 2021 r.
Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł. Wszystkie warunki konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie.
Termin składania wniosków od  1 do 23 kwietnia 2021 roku (liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą)
Adres  Biura Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2021”
Wnioski do konkursu oraz inne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie www.ksow.pl  w zakładce: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Anna Dybowska
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Geodezji
Urząd Marszałkowski w Toruniu
Tel.  56 62 15 897

(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza