Konferencja prasowa w sprawie „egzotycznego” inwestora

Estimated read time 6 min read

We wtorek (11.05) w Urzędzie Miejskim w Tucholi odbyła się konferencja prasowa zwołana przez burmistrza Tadeusza Kowalskiego. Poświęcona była tematowi, który w ostatnim czasie wywołał  poruszenie wśród mieszkańców. Chodzi o budowę kompostowni przy ul. Budowlanej w Tucholi.

Jak poinformował burmistrz, na początku kwietnia br. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych w miejscowości Tuchola”.

„To pierwszy przypadek w mojej 15-letniej historii pracy na stanowisku burmistrza, że pojawia się potencjalny inwestor i zamierza realizować inwestycje, które co do zasady są inwestycjami często kontrowersyjnymi ze względu na uciążliwości, które mogą wystąpić” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski. Dodał, że złożenie wniosku nie było poprzedzone wcześniejszym kontaktem ze strony inwestora. Wpłynął tylko wniosek i należało rozpocząć jego procedowanie.
Zdecydowanie podkreślił też, że nie było żadnych przesłanek prawnych, aby nie rozpoczynać procedury jego rozpatrywania. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały bowiem złożone.

Fot. UM – Tuchola

Obecnie, zgodnie z przepisami prawa, odpowiednie pisma wysłano do instytucji zajmujących się uzgadnianiem spraw środowiskowych i wydawaniem opinii. Tam też przekazywane są protesty, które trafiają do burmistrza w związku z planowaną inwestycją.

Jak podkreślił burmistrz, w raporcie oddziaływania na środowisko złożonym przez potencjalnego inwestora dopatrzono się nieprawidłowości i te uwagi też będą szczegółowo analizowane.

„Chcę podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji będę się kierował również odczuciami społecznymi. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym podejmując decyzję w tej sprawie, nie brał pod uwagę protestów i oczekiwań mieszkańców, których mam obowiązek reprezentować” – mówi burmistrz – „Występuję tu jako organ i każda moja decyzja musi być podparta literą prawa. Jednak ten aspekt społeczny, protesty mieszkańców i ich dobro muszę brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji”.

Podczas konferencji burmistrz poinformował również, że swoje poparcie dla protestów wyrażają radni Rady Miejskiej w Tucholi. Na czwartek (13.05) została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której radni podejmą stanowisko w tej sprawie.

Niezależnie od niej, 28 maja br. odbędzie się też planowa sesja, na której ma zostać włączony projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego przedmiotowego terenu. Jak przypomniał burmistrz, dla działki, na której wnioskowana inwestycja miałaby powstać, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

„Mogę zapewnić wszystkich mieszkańców, że czuję się ich reprezentantem i osobą, która przede wszystkim musi dbać o ich interesy. Oczywiście mam szacunek dla prawa. Mogę tylko wyrazić zdziwienie, że wnioskodawcy nie podjęli prób rozmów, bo pewnie gdyby takie rozmowy miały miejsce, apelowałbym o zastanowienie się, czy rzeczywiście taką inicjatywę tutaj, na naszym terenie podejmować” – podkreślił burmistrz.

Pełna relacja z konferencji.

 


Dzisiaj do naszej redakcji trafił list o firmy, która chce u nas rozwinąć skrzydła. Publikujemy go w pełnej wersji.

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam w wersji edytowalnej List Prezesa Zarządu naszej Spółki, p. Przemysława Weremczuka, do Mieszkańców Tucholi. Temat listu dotyczy planowanej budowy kompostowni odpadów w Tucholi, przy ul. Budowlanej.

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Przemysław Wojciechowski

Dyrektor ds. strategicznych i kontroli

***********

Szanowni Mieszkańcy Tucholi!

 

Firma Geotrans S.A. planuje na terenie miasta Tucholi przy ul. Budowlanej wybudować nowoczesny zakład produkcji polepszacza glebowego. W tym celu na początku kwietnia br., złożyliśmy do Urzędu Gminy Tuchola wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie będziemy się starać o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz otrzymanie pozwolenia zintegrowanego.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż zarówno budowa naszego zakładu jak również jego późniejsza działalność, będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz z najwyższą dbałością o otaczające nas środowisko przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Zakłady podobne temu, który planujemy wybudować w Tucholi, funkcjonują z powodzeniem na terenie Europy Zachodniej w centrach dużych miast, niejednokrotnie w sąsiedztwie budynków mieszkalnych (np. w Berlinie) i nie stanowią uciążliwości dla ich mieszkańców.

Stały rozwój technologiczny i gospodarczy sprawia, że ilość odpadów produkowanych przez nas stale wzrasta. Konieczne jest zatem poszukiwanie nowych, bezpiecznych i użytecznych sposobów radzenia sobie z nimi. Dyrektywa Unii Europejskiej 91/156/EWG nałożyła na państwa członkowskie obowiązek postępowania z odpadami w myśl, którego ponowne wykorzystanie, recycling i odzysk są kluczowymi elementami gospodarki odpadami.

Nasza inwestycja, której celem będzie produkcja polepszacza glebowego na drodze przetworzenia odpadu w produkt, spełni wymogi ww. dyrektywy oraz będzie realnym wkładem w podniesienie ekologicznych standardów regionu.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż jako firma z długoletnim doświadczeniem w branży odpadowej, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działamy w sposób przejrzysty oraz realizujemy wszelkie zadania z najwyższą dbałością o środowisko i zgodnie z prawem.

Posiadamy w swoich szeregach inżynierów i specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii, inżynierii i ochrony środowiska, co pozwala nam spojrzeć wielotorowo na każde podejmowane przez nas przedsięwzięcie i zaplanować je z dużą starannością, biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy, ekonomiczny jak i społeczny.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej nt. szczegółów technicznych lub formalno-prawnych to zapraszam do kontaktu z nami, a my postaramy się niezwłocznie i wyczerpująco odpowiedzieć na Państwa zapytania.

Jest to dla nas bardzo ważne, aby od początku nasza obecność przynosiła Gminie same korzyści, a wszelkie uwagi były na bieżąco uwzględniane. Tylko dzięki takiej współpracy pomiędzy firmami a lokalnymi społecznościami problem zagospodarowania odpadów w Polsce może zostać pomyślnie rozwiązany.


Przemysław Weremczuk

Prezes Zarządu GEOTRANS S.A.


(red.)

Źródła:

tuchola.pl

Mat. nadesłane

TOKiS – PRESS TV

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza