Forum Turystyki Wiejskiej w Rulewie

Estimated read time 2 min read

14-16 września 2021 r. odbyło się VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, tym razem pod hasłem „Historia dzieje się dziś”. Kujawsko-pomorska wieś w swojej złożoności i różnorodności stanowi niewyczerpane źródło zasobów do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej.

Oczywiście nie mogło na forum zabraknąć oferty borowiackiej, zarówno wśród warsztatów realizowanych na wizytach studyjnych, jak i wśród laureatów kolejnej edycji regionalnego konkursu AGRO-wczasy’2021, w którym wyłaniane są najlepsze: gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty serwujące potrawy kuchni regionalnej. Gratulujemy nagrodzonym! Nie zabrakło też stoisk prezentujących kulturę naszego regionu: prace twórców ludowych pokazała Galeria BT, a Fjuta i wyroby z wikliny można było kupić od Pani Marzeny Przytarskiej z Przyrowy.

Chcąc przybliżyć uczestnikom Forum tematykę dziedzictwa kulturowego wsi, wskazać wzory „etno-oferty”, czy podać przykłady kulinariów „z rodowodem” organizatorzy Forum, czyli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, przygotowali wykłady oraz pięć różnych wyjazdów studyjnych.  Forum zachęcało do poszukiwań i poznawania dziedzictwa wsi, a także wskazywało możliwe do podjęcia kierunki rozwoju obiektów, przy wykorzystaniu potencjału etnograficznego. Podsumowaniem tegorocznej edycji Forum, a zarazem okazją do wymiany osobistych refleksji na ten temat, była debata na temat kierunków komercjalizacji dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Udział w Forum stanowił również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i kreowania pomysłów na nowe, ciekawsze produkty turystyczne.

W ocenie wszystkich uczestników Forum doskonale spełniło swoją rolę, już teraz planowana jest kolejna edycja za dwa lata. Tematem następnego Forum będzie wyspecjalizowana oferta tworzona dla „elit”, rozumianych jako wąskie grupy odbiorców o konkretnych potrzebach i oczekiwaniach.


(red.)

tucholski.pl

Na zdjęciu: III miejsce w konkursie na potrawę regionalną odebrała Pani Ewa Kufel prowadząca Bar „Ewa” w Szumiącej.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza