Z lasem ekologicznie, z lasem zdrowiej

Estimated read time 2 min read

Nadleśnictwo Woziwoda serdecznie zaprasza do udziału w konkursie…

Aby przystąpić do proponowanej przez nas inicjatywy należy wykonać prace plastyczną lub teczkę wiedzy-portfolio i wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Woziwoda w terminie do 6 grudnia br. za pośrednictwem szkoły.

W zależności od wieku uczestników zaplanowano różne zadania konkursowe. Młodsi tzn. uczniowie klas I-IV oraz dzieci przedszkolne mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej. Starsza grupa wiekowa- kl V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą natomiast wykazać się wiedzą połączoną ze zdolnościami plastycznymi i pomysłowością poprzez wykonanie teczki wiedzy -portfolio, zgodnego z tematem konkursu.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za stan środowiska, popularyzacja wiedzy na temat ekologicznych funkcji lasu m.in.: lasu jako magazynu węgla, przyczyniającego się do redukcji efektu cieplarnianego, jako źródła niskoemisyjnego, odnawialnego surowca, walorach estetycznych i zdrowotnych lasu, rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka oraz skutkami oddziaływania człowieka na las, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.

Szczegółowe informacje są dostępne w poniżej zamieszczonych regulaminach konkursu Wyniki zostaną opublikowane do 31. grudnia na stronie internetowej nadleśnictwa. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Fundatorem nagród będzie Nadleśnictwo Woziwoda, z kolei uczestnicy biorący udział w konkursie na najciekawszą teczkę wiedzy- portfolio otrzymają nagrody ufundowane ze środków finansowych Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zostaną one przekazane podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w Woziwodzie.

O terminie rozdania nagród będziemy Państwa informować w terminie późniejszym.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza