TUCHOLSKIE FAKTY. Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucholi

Estimated read time 3 min read

Trwa doskonała passa finansowa gminy Tuchola. Trwa realizacja wielu inwestycji, ale ta wydaje się być wyjątkową i wyczekiwaną na równi z obwodnicą miasta. Od dzisiaj PK w Tucholi jest firmą z uśmiechem, bo właśnie podpisano wyjątkowo ważną umowę.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę (29.12) w Urzędzie Miejskim w Tucholi. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Melbud S.A. z Grudziądza i Ekowodrol Sp. z o.o. z Koszalina.

Wartość zadania wynosi 51 008 246,26 zł, natomiast całego projektu 59 251 680,72 zł. Jest ono dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tm adaptacja do zmian klimatu” w kwocie 30 688 748,66 zł.

„Chcę wyrazić moje ogromne zadowolenie, że dobrnęliśmy do tego momentu, kiedy dojdzie do podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków, zadanie nominalnie największe w historii naszego miasta. Przede wszystkim dziękuję byłej pani prezes Małgorzacie Oller, która podjęła temat tego zadania ze sztabem swoich współpracowników przed paroma laty. To była bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja” – powiedział burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Jak dodał, to zadanie jest szczególnie ważne dla mieszkańców Tucholi, bo tak naprawdę skutki funkcjonowania oczyszczalni ścieków, czasami ujemne, ich szczególnie dotykają.

„I między innymi ten poważny, duży projekt ma służyć temu, żeby z jednej strony sprostać wymogom pod względem ochrony środowiska, a z drugiej strony też poprawić warunki życia i zamieszkania naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy w najbliższym sąsiedztwie oczyszczalni mieszkają” – podkreślił burmistrz.

Podziękował również obecnemu prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. Tomaszowi Stybaniewiczowi, który 1,5 roku temu zaczął kierować spółką i wspólnie ze swoimi współpracownikami kontynuował temat.

„W pierwszym przetargu nie udało nam się wyłonić wykonawcy, dlatego że oferty były bardzo wysokie. Wróciliśmy do rozwiązania, które było praktykowane jeszcze przez zarząd w poprzednim składzie, przez p. Małgorzatę Oller i wyłączyliśmy część zadań, które uważamy, że jesteśmy w stanie zrobić na lokalnym rynku, wykonawcami lokalnymi, a które nie będą kolidowały z przedsięwzięciem realizowanym przez konsorcjum Melbud i Ekowodrol. I w drugim przetargu rzeczywiście udało się uzyskać oferty korzystniejsze” – powiedział Tomasz Stybaniewicz, prezes spółki.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 19 miesięcy od podpisania umowy.

 


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza