W Toruniu powstanie Kopernikański Ośrodek Integracji

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski i rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu profesor Andrzej Sokala podpisali dziś (4 stycznia) list intencyjny w sprawie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji. Centrum będzie służyć rozwijaniu współpracy między zagranicznymi i polskimi studentami oraz integrowaniu wspólnoty akademickiej z mieszkańcami regionu. Otwarcie planowane jest w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (19 lutego 2023 roku).

Doceniając znaczenie umiędzynarodowienia dla rozwoju uczelni oraz samorządu regionalnego i lokalnego, a także potrzebę integracji społeczności akademickiej z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, deklarują współdziałanie i partycypację w zakresie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji czytamy w podpisanym dziś liście intencyjnym.

Kopernikański Ośrodek Integracji UMK powstanie na terenie awaryjnego ujęcia wody podziemnej Nowe Bielany przy ulicy Karola Olszewskiego 16 w Toruniu. W obiekcie znajdą się między innymi galeria sztuki, kafeteria, czytelnia i żywe muzeum przedmiotów użytkowych. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku. Społeczność akademicka i mieszkańcy zyskają miejsce do spotkań, szkoleń i warsztatów. Ośrodek będzie także siedzibą pełnomocników rektora do spraw równego traktowania i do spraw bezpieczeństwa, rzecznika akademickiego oraz poradni studenckich YUFE (Young Universities for the Future of Europe).


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza