Przypominamy o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest”

Estimated read time 1 min read

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, za pośrednictwem burmistrza Tucholi, przypomina osobom prawnym wykorzystującym azbest o obowiązku przekazywania „informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Informacja ta stanowi Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Należy ją złożyć w formie papierowej marszałkowi województwa do dnia 31 stycznia każdego roku.

Ponadto przypominamy, że osoby prawne działające na terenie gminy Tuchola są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, zgodnie z wymogami wyżej wymienionego rozporządzenia do dnia 31 stycznia 2022 r.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza