METAMORFOZA REMIZY STRAŻACKIEJ W GOSTYCYNIE ROZPOCZĘŁA SIĘ DZISIAJ! ( REMIZA CZ2)

Estimated read time 2 min read

Anomalie pogodowe są i będą się nasilały, średnio co siedem lat natura przypomina sobie o Borach Tucholskich i ciężko nas doświadcza. Po ostatnim kataklizmie, samorządy gminne wyciągnęły wnioski i inwestują w bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Szczególną troską objęto strażaków ochotników, którzy sprawdzili się w boju z aurą i nie tylko. Nie inaczej jest w gm. Gostycyn, która otrzymała potężne wsparcie finansowe, które właśnie zostaje przekute w czyny.

Dzisiaj, 28 stycznia 2022 roku nastąpiła historyczna chwila, uroczyście przekazano plac budowy pod modernizację remizy w Gostycynie wykonawcy, firmie BUD-INSTAL pana Krzysztofa Lenarta. Uroczystego przekazania Protokołu Przekazania Placu Budowy dokonał Przyjaciel gminy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Łukasz Schreiber w otoczeniu druhów, druhen oraz działaczy.

Wyraźnie poruszony wójt, pan Ireneusz Kucharski uroczyście przywitał zebranych, a następnie opowiedział, jakie były początki tej ważnej inwestycji oraz przybliżył jej przeznaczenie /ICH DRUGI DOM… REMIZA W GOSTYCYNIE (CZ1)/.

Strażacy mają nadzieję, że rozbudowa zakończy się do 2025 roku, kiedy OSP będzie obchodziło swoje 150-lecie.

Ponieważ TOKiS – PRESS TV nie działa według schematów ogólnie przyjętych przez inne media, nie ograniczymy się w naszej relacji do słynnych stu sekund, udostępnimy znacznie dłuższe nagranie uroczystości.(red.)

http://tokis.pl/ich-drugi-dom-remiza-w-gostycynie-cz1/

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza