0 2 min 2 lata

Fundacja Amicis została założona w 2005 r. we Wronkach jako niedochodowa, pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Celem Fundacji jest niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują, tj. dzieciom, ludziom starszym, schorowanym, samotnym i bezdomnym lub uzależnionym.

Pragniemy złagodzić ich codzienne troski, pomóc im w rozwiązywaniu podstawowych problemów i  dać im nadzieję na lepsze jutro.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji pracują społecznie. Przy marginalnych kosztach administracyjnych przekazujemy prawie 100% środków na potrzeby społeczne.

Głównym sponsorem fundacji Amicis jest firma Amica S.A. ( za amicis.org)

W 2022 roku szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Tuchola otrzymały darowizny z Fundacji Amicis:

Szkoła Podstawowa w Raciążu – 4.000,00 zł na zakup komputerów;
Szkoła Podstawowa w Stobnie – 7.000,00 zł na zakup monitora interaktywnego;
Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 5.000,00 zł na zakup ławek szkolnych;
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi – 5.000,00 zł na zakup monitora interaktywnego;
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi – 7.000,00 zł na zakup monitora interaktywnego.

Łączna kwota darowizny 28.000,00 zł.


(red.)

Na pdst. tuchola.pl, amicis.org

Fot.tuchola.pl