ROSNĄ MURY GOSTYCYŃSKIEJ REMIZY

Estimated read time 2 min read

Pod koniec ubiegłego roku, Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski złożył wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodziły z funduszu COVID-19.

Gostycyński samorząd uzyskał spore wsparcie finansowe ( mln złotych!), a to przeznaczono na zadanie pn. Gminne Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców.To wydarzenie spowodowało, że gostycyńska remiza przejdzie prawdziwą metamorfozę.

Zmodernizowany budynek będzie stanowił siedzibę dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla Centrum Monitoringu Wizyjnego wyposażonego w kamery wizyjne i nowoczesny sprzęt komputerowy. Dane z Centrum będą służyły miejscowej policji i służbom medycznym do dalszych działań operacyjnych. Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt sali konferencyjnej celem prowadzenia szkoleń i spotkań, tzw. doskonalenia zawodowego strażaków w wybranych obszarach edukacji dla bezpieczeństwa. W rozbudowanym obszarze mieścić się będzie odrębny lokal dla Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gostycyn. W gminie funkcjonuje 7 jednostek OSP. Członkowie OSP- to ogółem: 194 strażaków.

Stan rozbudowy na dzisiaj.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza