KIEDY ODEBRAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY? WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW W PROGRAMIE „GRANTY PPGR”

Estimated read time 3 min read

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem odbywać się będzie wydawanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W związku z koniecznością podpisania umów darowizny zwracamy Państwa uwagę na następujące kwestie:

  • odbiór sprzętu odbywać się będzie w pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi (od 15 września w pokoju nr 211);
  • należy okazać dowód osobisty w formie fizycznej lub w aplikacji mObywatel pracownikom urzędu, celem spisania danych;
  • nie jest możliwy odbiór sprzętu przez osobę inną niż wskazana w Państwa oświadczeniu; proszę mieć na uwadze, że nie jest możliwy odbiór sprzętu np. przez współmałżonka lub w przypadku pełnoletniego ucznia przez rodzica;
  • odbiór sprzętu odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:00;
  • ze względu na konieczność podpisania prawie 600 umów prosimy, jeśli jest to możliwe o niestawianie się po odbiór sprzętu zaraz po otwarciu urzędu celem uniknięcia kolejek;
  • osoby, które mają wskazane dzieci w różnych szkołach mogą odebrać wszystkie sprzęty jednego dnia, ale zgodnie z przedstawionym harmonogramem;
  • jeśli wskazany termin nie będzie dla Państwa dogodny prosimy o odbiór sprzętu w kolejnych dniach po obowiązywaniu poniższego harmonogramu, tj. od 15 września.

Niezastosowanie się do powyższych informacji oraz do harmonogramu będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie.

Dzień odbioru

 Szkoła/Szkoły
5 września 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi
6 września 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie

7 września 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi
8 września 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi

Szkoła Podstawowa w Stobnie

9 września 2022 r.

Szkoła Podstawowa w Legbądzie

Szkoła Podstawowa w Raciążu

12 września 2022 r.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

13 września 2022 r.

Liceum Ogólnokształcące w Tucholi, Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych

oraz pozostałe szkoły średnie, które mają siedzibę w Tucholi

14 września 2022 r. Szkoły i placówki oświatowe spoza terenu gminy Tuchola
Od 15 września 2022 r. Osoby, które nie odebrały sprzętu w wyznaczonych dniach

(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza