Ważne dla grzybiarzy! Komunikat LASÓW PAŃSTWOWYCH.

Estimated read time 2 min read

UWAGA!

W związku z masowym pojawieniem się szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych (borecznik sosnowiec), zagrażających trwałości lasów Nadleśnictwa Woziwoda, informujemy o zabiegach agrolotniczych planowanych do wykonania w dniach 06 – 22 września 2022 r. na terenie leśnictw: Lipce, Ustronie, Wilcze Doły, Biała, Legbąd oraz Zielonka, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych Gminy Tuchola (obr. ew. Łosiny, Legbąd, Klocek), Gminy Śliwice (obr. ew. Zwierzyniec) oraz Gminy Czersk (obr. ew. Klaskawa, Ostrowite, Zapędowo). Kwalifikacji tych obszarów dokonano na podstawie liczby znalezionych gąsienic w koronach drzew po ich ścince na płachty oraz obserwacji opadu ekskrementów.

Powierzchnia planowanego zabiegu wynosi 2291,45 ha. Środek, który zostanie użyty do oprysku, to preparat Mospilan 20 SP w dawce 0,25 litr/ha. Środek ten nie stanowi zagrożenia dla ludzi i działa wybiórczo tylko na larwy szkodników. Środek użyty do oprysku będzie rozcieńczony wodą oraz zostanie dodany do niego adiuwant, czyli substancja, która powoduje łatwiejsze wchłanianie substancji aktywnej przez roślinę oraz zwiększa odporność na zmywanie oprysku, co ma wpływ na skuteczność zabiegu.

Przed terminem akcji zwalczania, na drogach wjazdowych do lasu objętego opryskiem zostaną wywieszone ogłoszenia informujące o okresowym zakazie wstępu do lasu. Aktualna mapa terenów objętych zakazem wstępu do lasu znajduje się pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/


(red.)

FB LP

fot. A. Plata, W. Nowakowska, A. Pieczka

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza